Azərbaycanın Elmi Diasporu

Select your language

Rusiya

Elmi diaspor has 93 registered members

Axtarış şərtləri

Abdullayev Rizvan Yusif
Rusiya
Tibb elmləri
Abdullazadə Eldar
Rusiya
Aqrar elmlər
Ağayev Güloğlan
Rusiya
Hüquq
Allahverdiyev Ələddin
Rusiya
Fizika-riyaziyyət
Allahverdiyev Süleyman
Rusiya
Tibb elmləri
Aşurbəyli İqor
Rusiya
Fizika-riyaziyyət
Atayev Kərim
Rusiya
Digər
Axundov Emil
Rusiya
Fizika-riyaziyyət
Bağırov Aqşin
Rusiya
Tibb elmləri
Bağırov Məmmədbağır
Rusiya
Tibb elmləri
Bağırov Toğrul
Rusiya
Hüquq
Bağırov Vüqar
Rusiya
Aqrar elmlər
Bayramov Vaqif
Rusiya
Hüquq
Cəfərli Tahir
Rusiya
Tibb elmləri
Cəfərov Kərim
Rusiya
Texnika elmləri
Əbilov Əhmədağa
Rusiya
Aqrar elmlər
Əfəndiyeva Mətanət
Rusiya
Tibb elmləri
Əhmədov Əsgər
Rusiya
Aqrar elmlər
Əkbərov İmran
Rusiya
İqtisad elmləri
Ələkbərzadə Aftandil
Rusiya
Tibb elmləri
Ələsgərov Fuad
Rusiya
Fizika-riyaziyyət
Əlifov Əlişir
Rusiya
Fizika-riyaziyyət
Əliyev Elçin
Rusiya
İqtisad elmləri
Əliyev Əli
Rusiya
Texnika elmləri
Əliyev Fuad
Rusiya
Tibb elmləri
Əliyev Mehrəli
Rusiya
Texnika elmləri

Üzvlərin ad günləri

Ölkələr

Türkiyə
Rusiya
ABŞ
Avropa
Asiya