Azərbaycanın Elmi Diasporu

Select your language

Məmmədov Mübariz
OFFLINE

Məmmədov Mübariz

0
14
Məmmədov Mübariz İsa oğlu
05/01/1963
Rusiya
Aqrar elmlər
Moskva
Ümumrusiya Elmi Tədqiqat Tərəvəz Bitkilərinin Seleksiya və Toxumçuluğu İnstitutu
bitkilərin seleksiya və toxumçuluğu laboratoriyası
Aqrar elmlər
-
-
ArticleCategoryCreated
This user has no articles.
TitleCategoryCreated
This user has no blogs.
This user has no current connections.

Üzvlərin ad günləri

Ölkələr

Türkiyə
Rusiya
ABŞ
Avropa
Asiya